';

Workshop EHBO voor baby’s – VOLZET

12 maart 2020 - 19u00 (duur 3u)

De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktijkgedeelte. We houden die theoretische uitleg zo kort mogelijk, zodat er vooral geoefend kan worden. Want uiteindelijk komt het er uiteraard op neer dat je gepaste hulp kan bieden als er zich een ongeval voordoet.

Komen o.a. aan bod

✓ Welke zijn de typische gevaren voor kinderen (in relatie tot hun leeftijd; 0-3, 3-6 én 6-12 jaar)
✓ Basisprincipes van de eerste hulp
✓ Stappenplan van reanimatie volgens de geldende ERC- richtlijn
✓ Het bewustzijn, de ademhaling en de circulatie
✓ Inoefenen van reanimatie van kinderen op poppen met de maat van de opgevangen kinderen (baby en/of juniorpop)
✓ Accurate handelingen bij verslikken en stikken
✓ Veiligheidshouding

Inbegrepen: cursusmateriaal & Officieel attest erkend door kind & gezin

Schrijf je hieronder in.